Co při potížích

Komplexní vyšetření a léčba srdečních chorob
Centrum mezinárodních klinických studií

Mám volat rychlou?

Denně se setkáváme s tím, že pacienti reagují neadekvátně svému zdravotnímu stavu. Někdo má obavy, že nás zbytečně obtěžuje, jiný zase je (nebo byl) přesvědčen, že „to rozchodí“. 
Alespoň několik základních doporučení:

Náhlá změna zdravotního stavu by vždy měla být konzultována co nejrychleji s lékařem - podle doby s praktickým lékařem, specialistou, u kterého je pacient sledován, nebo cestou RZP, linky 155 nebo linky 112

Především jde o tyto příznaky: poruchy řeči a pohyblivosti,  náhlá dušnost nebo bušení srdce,  stavy bezvědomí,  bolesti na hrudi, bolesti břicha.

Pacienti s již známým onemocněním srdce nebo cév, by měli být od svého lékaře vybaveni nitrosprayem, který se v případě bolesti na hrudi aplikuje pod jazyk. Bolest by měla po aplikaci odeznít do 2 minut. Při trvání bolesti je třeba volat lékaře.

Pokud se jedná o dlouhodobé potíže, které už byly konzultované s lékařem, a nedošlo ke změně intenzity, charakteru nebo frekvence výskytu potíží, pak stačí vyčkat na plánovanou kontrolu nebo doporučené vyšetření. Vždy však je lépe potíže konzultovat, než si jich nevšímat. Může se tak, v krajním případě, i zachránit život.   

Co vidí kardiolog?

Občas se nás při vyšetření ptáte, co „tam“ vlastně vidíme. Pokud máte zájem, podívejte se na několik příkladů. Špičková vyšetření děláme v našem Kardiocentru echokardiografií. Tato zobrazovací metoda nám umožňuje pomocí ultrazvuku „nahlédnout“ na činnost srdce v reálném čase anebo třeba zjistit stav tepen a žil oběhového systému. Tady je několik příkladů nejčastějších poruch.

Mitrální regurgitace

Tady jasně vidíme barevně znázorněnou nedomykavost dvoucípé chlopně, kdy proud krve míří zpět z levé komory (nahoře) do levé síně (dole).

Myxom

na obrázku vidíme bíle znázorněný útvar v pravé síní srdeční, jedná se o myxom, nádor, který není naštěstí zhoubný, řeší se chirurgicky.

Trombus

zde vidíme nález krevní sraženiny v oblasti srdečního hrotu v levé srdeční komoře, tento stav bývá nejčastěji po infarktu v oblasti srdeční výdutě, ohrožuje zdraví a život uvolněním a ucpáním tepen v těle.

Výpotek

RV pravá komora, LV levá komora, LA levá síň, RA pravá síň, eff tekutina v osrdečníku, jedná se o velké množství tekutiny v osrdečníku, tedy výpotek v perikardu, kdy může být pacient ohrožen utlačením srdce a jeho zástavou.

Žilní tromboza

červeně znázorněna stehenní tepna s normálním tokem, nahoře stehenní žíla, která je z většiny vyplněna trombozou, tedy krevní sraženinou a tok je zachován jen po obvodu žíly, hrozí utržení a následně plicní embolie.

Asi nejznámějším „obrázkem“ z našeho kardiocentra je výstup z EKG, tedy elektrokardiografu. A co se z křivek třeba vyčte.  

AVB, atrioventrikulární blokáda.

Jde o stav, kdy elektřina v srdci vzniká normálně, ale nedostane se na celé srdce (červené šipky aktivita síní, modré šipky aktivita komor), řeší se nejčastěji zavedením kardiostimulátoru. obrázek z podkladů EKG  

Fibrilace síní

jedná se o fibrilaci síní, nejčastější arytmii, která ohrožuje pacienty selháním srdce a vznikem krevní sraženiny a následnou mozkovou příhodou, typická je nepravidelností srdeční akce.

Infarkt

tady máte ukázku obrazu infarktu myokardu na EKG, v tomto případě postihuje přední stěnu srdeční.

Normál

takhle asi bychom si přáli mít výstup z EKG všichni – jedná se o normální fyziologickou křivku zdravého srdce.