Mezinárodní
klinické studie

Komplexní vyšetření a léčba srdečních chorob
Centrum mezinárodních klinických studií

Mezinárodní klinické studie 
Naše pracoviště bylo, díky svým výsledkům, vybráno jako Centrum pro provádění mezinárodních klinických studií. Je to ocenění vysoké úrovně naší kardiologické ambulance a současně nám to umožňuje podávat našim pacientům nejnovější léky nedostupné ve standardních zdravotních zařízeních. Podíleli jsme se a podílíme například na těchto studiích  

Victorion difference - ​sponzorovaná firmou Novartis. Naše pracoviště bude otevřeno jako první centrum v České republice a budeme jedním z mála v ČR, kteří se na studii budou podílet. Projekt  zkoumá použití nejmodernějšího léku na snížení cholesterolu - inclisiran - který stačí aplikovat 2 x ročně podkožně a má podstatně větší efekt, než dosud používané tablety na snížení hladiny cholesterolu. Do studie budeme zařazovat pacienty s vysokým rizikem cévních příhod, kde dosud dostupná léčba nevedla k dostatečnému snížení hladin cholesterolu.     

HEART FID - sponzorovaná společností American Regent. Jde o mezinárodní, multicentrickou, randomizovanou studii 3. fáze klinického výzkumu. Jedná se o aplikaci železa ve formě infúze 2x ročně u pacientů se srdečním selháním. Přepokládá se příznivý vliv na vývoj srdečního selhání, snížení nutnosti hospitalizací a snad i snížení úmrtnosti. V této studii jsme nejaktivnějším centrem v ČR.

Uzavřeno  

FINEARTS-HF - sponzorováno firmou BAYER. Jde o multicentrickou, mezinárodní, randomizovanou studii 3. fáze klinického výzkumu sledující vliv nového léku, Finerenonu, na srdeční selhání u pacientů se sníženou pružností srdečního svalu. Cílem je sledovat vývoj srdečního selhání, vliv na úmrtnost. Finerenon je již testován v menších studiích, kde byl prokázán jako bezpečný lék, který má příznivý vliv na snížení výskytu srdečních arytmií a ochranu ledvin. V této studii patříme mezi TOP 5 center v ČR.

Dnes, 1. listopadu 2022, jsme obdrželi od českého zastoupení firmy BAYER poděkovaní za nábor pacientů v nejrizikovější skupině a následnou práci, odvedenou v rámci této studie. Náš tým potěšilo, že jsme se umístili na čele renomovaných zdravotnických pracovišť.  

Pořadí Zdravotnické centrum Počet pacientů
1. Kardio Chlumec s.r.o. 8
2. FN v Motole 7
3. Nemocnice Podlesí a.s. 5
4. IKEM 4
5. Krajská nemocnice Liberec, a.s. 3
6. Nemocnice Kroměříž 2
6. ÚVN 2
6. Kardiologická ambulance Brno s.r.o. 2
6. FN HK 2
6. FN Plzeň 2
7. VFN 1
7. Lunacor s.r.o., Kroměříž 1
7. AESCULAP AMBULANCE  1
7. Kardio s.r.o., Třebíč 1
7. Nemocnice Znojmo, p.o. 1

HORIZON - sponzorováno firmou Novartis. Jde o mezinárodní, multicentrickou, randomizovanou studii 3. fáze klinického výzkumu, která hodnotí vliv pelacarsenu na ochranu před vznikem cévních komplikací jako je infarkt myokardu, mozková příhoda. Tento lék účinně snižuje hladinu lipoproteinu (a), tedy části tzv. škodlivého cholesterolu. Lipoprotein (a) je velmi škodlivá částice pro cévy a předpokládá se příčinná souvislost se vznikem infarktu a zvýšenou hladinou lipoproteinu (a) u lidí bez jiných rizikových faktorů. Nemáme dosud specifickou léčbu na snížení tohoto lipoproteinu, proto se v odborné veřejnosti s napětím očekává výsledek této studie.

Victorion 1 Prevent study - ​sponzorovaná firmou Novartis. Po úspěšné spolupráci na předchozí studii jsme opět mezi prvními kardiologickými centry v České republice, která se na nové studii podílejí. Jde o získání dat k ověření ochranných účinků léku inclisiran před vznikem mrtvice a infarktu . Jak už jsme dříve uvedli, jde o převratný lék, který stačí aplikovat 2 x ročně podkožně a má podstatně větší efekt, než dosud používané tablety na snížení hladiny cholesterolu.