Náš tým

Komplexní vyšetření a léčba srdečních chorob
Centrum mezinárodních klinických studií

MUDr. Martin Wiendl

2012–2018    vedoucí lékař lůžkového oddělení
2000–2012 sekundární lékař na koronární jednotce
1997–2000 sekundární lékař standardního oddělení Kliniky kardiologie
1997–2018 Kardiologická klinika IKEM, Praha
1997 promoce LF UK v Plzni
  • Člen České kardiologické společnosti
  • Člen Evropské kardiologické společnosti
  • Atestace z Vnitřního lékařství (2000)
  • Atestace z Kardiologie (2004)
  • Licence České lékařské komory pro praxi ambulantního kardiologa, vedoucího lékaře/primáře, provádění jícnové echokardiografie
  • Dlouholetá praxe při sledování a vyšetřování pacientů se širokým spektrem srdečních chorob

Monika Sedláčková

sestra se specializovanou způsobilostí, klinická praxe více než 20 let včetně nemocniční péče, znalost AJ.